Každý den nové trendy a barevné inspirace pro vaše bydlení.

Nájemní bydlení a připravované nové legislativní úpravy

Post date:

Author:

Category:

Vláda v novelizacích plánuje 1. Téměř zastavit dotační schémata na podporu výstavby 2. Plánuje významněji podpořit pouze úvěrové schématu SFRB pro samosprávu 3. Podpořit bydlení ve větších městech na úkor bydlení na venkově.

Podpora výstavby nájemních bytů je populární téma. Není divu, vždyť nájemních bytů je u nás jako šafránu a ne každý má dost peněz či chuť na komerční nájemné nebo hypotéku. Mnoho lidí toužících po samostatném bydlení se proto s nadějí dívá na přísliby a plány vlády rozjet výstavbu této cenově dostupnější formy bydlení. Nejen oni. I slovenské stavební a developerské firmy t.j. i privátní sektor a očekávali podobu konkrétních plánů s nadějí, že svými kapacitami a zkušenostmi přiloží ruku k dílu, aby nájemní byty rostly co nejrychleji. O to nepříjemnější zůstali překvapené, když se dozvěděli konkrétní podmínky a přiložené doložky vlivů na státní rozpočet. Ve druhém parlamentním čtení jsou již dva zákony na podporu nájemního bydlení, které však výstavbu nájemních bytů výrazně nepodpoří a tedy ani nerozběhne.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 443/2010 Sb. o dotacích na rozvoj bydlení ao sociálním bydlení ve znění pozdějších předpisů:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=272

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2013 Sb. o Státním fondu rozvoje bydlení (SFRB), ve znění pozdějších předpisů

I novelizován Zákon č. 443/2010 stále říká, že privátní podnikatelské subjekty jsou z dotační schémata vyčleněny. Tímto dotaci poskytnout nelze. Je opravdová diskriminace privátního sektoru tohoto segmentu. A to vláda stále chystá i 3 důležitý nový zákon o podpoře státního nájemního bydlení, kde vláda plánuje založit státní stavebně developerský podnik na výstavbu nájemních bytů.

Pokud budou stavět dotované byty jen obce a města, bere se prostor bytem, ​​které zajišťuje privátní sektor. Novelizace zákon sice stále zachovává, dosavadní omezení pro podnikatelské subjekty však zůstávají a z dotační schémata jejich nadále vynechává. Avšak protože i příslušná vyhláška k zákonu omezuje akceptovatelné pořizovací náklady, ty i po novelizaci zůstávají na nezměněných výškách ve smyslu platné vyhlášky do 1100 EUR na m2 podlažní plochy bytu. Vyhláška tím v podstatě nereflektuje nereálnost pořizovacích cen. To znamená, že tím obcím a městům, které chtějí kombinovat dotace a úvěr ze SFRB novelizace řekla, že tak mohou učinit pouze v případě, že se dokáží vtěsnat do původních cen stále maximálně 1100, -Kč za m2 podlažní plochy bytu s DPH. Uvedený finanční limit je při dnešních cenách práce a materiálů již absolutně nereálný a proto je tato podmínka v principu likvidační pro všechny zájemce o dotace či kombinaci dotací a úvěru ze SFRB. Vláda novelizací zákon téměř znefunkčnila, což v principu znamená zastavení výstavby dotovaných nájemních bytů v malých městech a obcích, kde lidé nebudou mít na nájemné v nájemních bytech bez dotaci.

Z toho je zřejmé, že uvedenou novelizací vláda sleduje podporu výstavby nájemních bytů především za úvěrové podpory SFRB a to tak pro obce a města, tak pro právnické osoby, kde došlo k několika pozitivním změnám i navýšení. Úvěry na technickou vybavenost se téměř dvojnásobně zvyšují pro všechny subjekty. Limity na pořízení pozemků v Bratislavě jsou navrženy na 17.000 EUR za byt oproti dosavadním 10.000 EUR, krajské města budou mít pozemky za 15.000 na byt a ostatní obce a města 12.000 EUR. Zvyšuje se i akceptovatelný nákupní náklad pro úvěrové zdroje na 1350, -Kč s DPH pro obce a města a jen 1300 EUR pro podnikatelské subjekty, ale bohužel právnická osoba může dostat úvěr jen do výše maximálně 95% této limitované pořizovací ceny, ostatní musí zajistit z vlastních zdrojů i ty musí být proinvestovány předem před samotným čerpáním úvěru! Takže znovu diskriminace podnikatelských subjektů. Umožnit vyrovnané podmínky i pro podnikatelské subjekty se navzdory jasné a opakované výhradě Asociace zaměstnavatelských svazů a sdružení nebylo předkladateli zákona ani vládou akceptovány a tudíž se jasně záměrně zvýhodňují města a obce. Zde znovu připomenu, že místopředseda vlády JUDr. Štefan Holý finišuje is přípravou dalšího zákona na podporu bydlení t.j. zákona o výstavbě státních nájemních bytů pomocí nově založeného státního podniku na výstavbu nájemních bytů.

Mohlo by Vás zajímat

- Reklama -